سه شنبه نوزدهم فروردین 1393

خدايا.......

اينجا مردمانش همانهايي هستند كه به باران ميگن هواي خراب

خودتم باورت نميشه نه؟؟؟

من كي ام. اهل كجام. از كجا اومدم. 

فكر كردي!

قصه نخور يه همصدا نزديك ميشه 

كافيه گوشتو تيز كني 

خدايا......

من فقيرم 

اما خودت كف دستم بها بزار

حرف خودته. تو گفتي كه دست فقيري رو رد نكنين 

آخه من دل ندارم!!!

معلومه دارم

شايد خريدار ندارم

آخه من عقل ندارم!!!

لااقل دست كه دارم تا به خودم سيلي بزنم 

مي خوام داد بزنم

ميخوام صدامو بلند كنم 

بگم خداياااااااااااااااااا!!!!!!!

تا كجا قراره فرعي باشه

من نور ميخوام

هوا تاريكه 

روشنايي ميخوام.

ميدونم كه ميدوني منظورم چيه.مگه نه!!!!!!

قربون كرمت.


نوشته شده توسط مصطفى فتاحي در 1:57 |  لینک ثابت   •